Hodnocení expozice prachovým částicím v brněnských školách a školkách

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta/RECETOX
Další údaje o pracovišti: RECETOX
Lektoři: Simona Rozárka Jílková
Studenti: Eva Sotolářová - Střední průmyslová škola chemická

Popis:

Děti tráví podstatnou část svého dne ve školním prostředí, a proto je důležité porozumět úrovni kontaminace životního prostředí ve škole i v jejím okolí za účelem charakterizace expozice dětí. Proto v roce 2019 proběhlo měření prachových částic deseti brněnských školách a školkách. Cílem práce studenta bude interpretovat a vizualizovat naměřená data a vyvodit závěry a doporučení pro dané školy a školky.