Měření mikroklimatických parametrů v ovzduší učeben

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Petr Junga, Ph.D.

Popis:

Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí budov - učeben. Mikroklimatické parametry významným způsobem ovlivňují životní podmínky lidí v pobytových prostorách. Velmi důležité je to zejména u výukových prostor, kde nevhodné parametry vnitřního prostředí způsobují nežádoucí jevy jako je zvýšená únava a ztráta pozornosti, čímž devalvují výukový proces. V rámci řešení tohoto tématu proběhnou experimentální měření mikroklimatických parametrů (zejména teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu, obsahu CO2). Měření proběhne v letním a zimním období, ve více opakováních, na dvou učebnách, které budou rozměrově a kapacitně obdobné, ale jedna bude s přirozeným větráním a druhá s nucenou ventilací.