E-sekretářka

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Lektoři: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Popis:

Žijeme v době elektronické komunikace nejen mezi lidmi, ale také mezi přístroji. Dostupnost bezdrátových komunikačních modulů je v dnešní době obrovská a umožňuje design komunikačních elektronických pomůcek prakticky bez omezení. Cílem projektu je teoretický návrh a praktická realizace bezdrátového komunikačního modulu s displejem, který bude sloužit jako informační panel umístěný na zárubni dveří kanceláře. Úkolem panelu bude informovat kolegy a studenty o aktuální nebo plánované nepřítomnosti osoby v kanceláři. Předpokládá se využití moderních platforem, na kterých panel bude postaven, jako je Google Kalendář, ze kterého bude čerpat informace, Bluetooth nebo WiFi pomocí kterých bude komunikovat. Důležitou vlastností, na kterou se v dnešní době také klade velký důraz, je nízká energetická náročnost. Předpokládá se tedy využití odpovídajících technologií displeje (e-paper, apod.), nízkoenergetických komunikačních modulů, úsporných mikrokontrolérů a tak dále. Pro bezproblémové zvládnutí tohoto projektu se předpokládá alespoň základní znalost některého programovacího jazyka (C, C++, Java, Python) a zájem o elektroniku a bastlení. Kromě vedení projektu bude k dispozici laboratoř na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, která je vybavená velmi moderní technikou pro stavbu prototypů. Projekt je ale samozřejmě možné z velké části zpracovávat také ve vlastní nebo školní dílně.