Příprava monokrystalů perovskitů pro optoelektronické aplikace

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
Studenti: Radek Kučera - Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

Popis:

Práce bude zaměřena na přípravu a charakterizaci vlastností monokrystalických perovskitů. Tyto materiály jsou v současné době využívány  v nejrůznějších optoelektronických aplikacích, mezi které patří zejména fotovoltaické články a fotodetektory elektromagnetického záření. Student se tak naučí připravovat krystaly perovskitů, dále se seznámí s metodami  elektrické a optické charakterizace. Výsledkem práce budou 3 různé monokrystalické perovskity o rozměrech až 1 cm s absorpcí od ultrafialového až po infračervenou oblast elektromagnetického záření.