Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví?

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Martin Šotnar
Studenti: Magdaléna Šilerová - Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Popis:

Úsporné žárovky, světelné znečištění, hospodaření s energiemi - to vše jsou velké otázky na které se hledá odpověď. Student ve své práci vybere společně se školitelem určité druhy světelných zdrojů a zhodnotí jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví ve vztahu k uspořené energii. Vliv na životní prostředí nebude hodnocen pouze z pohledu účinků světla z vybraného světelného zdroje, ale také z pohledu vlivu materiálového složení na životní prostředí (prvkové složení toxických těžkých kovů a další).