Postoje k tělesným modifikacím

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: HUME Lab (Laboratoř pro experimentální humanitní vědy)
Lektoři: Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.d.
Studenti: Šárka Kotlaříková - Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

Popis:

Tělesné modifikace jako je tetování, skarifikace, propichování či prořezávání kůže jsou známé z mnoha kulturních prostředí. Známky těchto záměrných zásahů do fyzického vzhledu osoby nacházíme ji na pozůstatcích z prehistorických období. Smysl těchto modifikací se proměňuje v závislosti na sociálním a kultuním kontextu, ale i na diskurzu, v rámci kterého je vykládán. Jednou z významných funkcí tělesných modifikací je funkce komunikační, která funguje, jak na úrovni vědomé - záměrné, tak na úrovni implicitních předsudků a reakcí.
 
Cílem práce bude prozkoumání percepce vybraných tělesných modifikací a jejich spojitost s hodnocením charakteristik osoby, která je jejich nositelem. Součástí výzkumu bude ověřování předpokladu, zda invazivní úpravy těla mohou fungovat jako tzv. handicapové signály v sexuálním výběru.