Problematický nález neznámé lnice (Linaria sp.) na Jižní Moravě

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav botaniky a zoologie
Lektoři: Ing. Jakub Šmerda, Ph.D.

Popis:

Při fytocenologických průzkumech byla u v okolí CHKO Pálava nalezena populace neznámé lnice s podezřelou velikostí genomu. Tato lnice se morfologicky odlišuje od druhů známých v ČR. Cílem práce bude prozkoumat populaci této lnice a stanovit, zda se jedná o varietu některého ze známých druhů v ČR nebo o introdukovaný druh nebo případně o mezidruhového hybrida. Součástí práce bude studium morfologických znaků podobných lnic v herbáři a v přímo terénu (Slovensko, Maďarsko). Současně, vzhledem k atypické velikosti genomu, budou lnice měřeny pomocí průtokového cytometru a bude prověřováno, zda se nejedná o polyploida.