Příběhy kolektivizace

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav evropské etnologie
Lektoři: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Popis:

Životní příběhy osob, jichž se dotkla kolektivizace venkova - ať již v pozici aktivního účastníka, tak i osob postižených. Možno využít přímých vzpomínek pamětníka i rodinných a dalších dokumentů.