Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Biologický ústav
Lektoři: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Studenti: Denisa Patková - Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

Popis:

Maligní melanom je agresivní nádorové onemocnění, jež jen vzácně odpovídá na standardní chemoterapii či radioterapii. Za vyřazení nádorového supresoru p53, jež by za normálních podmínek spustil programovanou smrt buněk s poškozenou DNA, zodpovídá v buňkách melanomu zvýšená hladina proteinu MdmX, vyvolaná změnou v alternativním sestřihu mRNA transkriptu pro MdmX. Protein PARP1 hraje důležitou roli v regulaci oprav poškozené DNA a inhibice PARP1 pomocí nízkomolekulárních inhibitorů je v současné době klinicky testována jako terapie některých typů nádorů. Nedávný výzkum ukázal, že se PARP1 může podílet i na regulaci alternativního sestřihu.

Cílem tohoto projektu je analyzovat význam PARP1 pro regulaci alternativního sestřihu mRNA pro MdmX a otestovat možnost ovlivnění exprese MdmX a tím i aktivity p53 v buňkách melanomu pomocí klinicky testovaných inhibitorů PARP.