Příprava dropletů – nových buněčných nemembránových organel

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: CEITEC 00216224
Další údaje o pracovišti: výzkumná laboratoř doc. Štefla
Lektoři: Veronika Janštová, PhD
Studenti: Michaela Jirků - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Organely jsou drobné útvary v buňkách, ve kterých probíhají důležité biochemické procesy. Droplet je pak nově objevená, metastabilní nemembránová organela, jejíž buněčná struktura nebyla doposud jasně definována. Je pouze známo, že za určitých podmínek vzniká fázovou separací některých proteinů se specifickými doménami. Bylo již publikováno několik příkladů, kdy se protein byl schopen oddělit od vodného buněčného prostředí a uspořádat se do systému nové organely bez použití biomembrány.

Cílem této práce bude připravit droplety z vybraných proteinů a pozorovat je pod fluorescenčním mikroskopem. K tomuto účelu budou proteiny zaklonovány spolu s GFP proteinem, který umožní jejich vizualizaci.