Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Mgr. Zuzana Koledová, PhD.
Studenti: Ema Grofová - Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace

Popis:

Signální dráha fibroblastového růstového faktoru (FGF) je nepostradatelná pro správný vývoj organismu a jednotlivých orgánů. Během vývoje mléčné žlázy reguluje signalizace FGF velké množství procesů, včetně dělení a pohybu a buněk, aktivity tkáňových kmenových buněk a vzniku nových buněčných typů, větvení epitelu a mezibuněčné komunikace mezi buňkami epitelu a stromálnímí buňkami. Pochopit mechanizmy signalizace FGF v buňkách mléčné žlázy je nesmírně žádoucí, jelikož chyby v signalizaci FGF (deregulace signalizace FGF) vedou k vzniku a progresi rakoviny prsu, nejčastějšího maligního onemocnění žen.

Signalizace FGF probíhá prostřednictvím různých FGF (v organizmu jich je celkem 22). Vliv mnohých FGF dosud nebyl v mléčné žláze prozkoumán. V této práci student/ka prozkoumá vliv FGF1, FGF2, FGF7, FGF9 a FGF10, které jsme v dřívější práci detekovali v mléčné žláze, na morfogenezi epitelu ve 3D buněčných kulturách a kokulturách se stromálními buňkami. Student/ka vyhodnotí schopnost těchto faktorů indukovat růst a větvení epitelu v kulturách i kokulturách a na základě toho odvodí, zda je vliv FGF na epitel přímý, nepřímý (prostřednictvím stromálních buněk), nebo žádný.

Student/ka se v laboratoři seznámí s nejmodernější technikou 3D buněčných kultur, naučí se sledovat a fotografovat buňky pomocí mikroskopu a fluorescenčně barvit buňky. Výsledky práce pomohou lépe pochopit, jak je vývoj mléčné žlázy řízen signalizací faktorů FGF.

 

Co očekáváme?

- Základní (SŠ) znalost buněčné biologie.
- Počítačovou dovednost a vlastní počítač – pro práci s výslednými daty „na doma“. 
- Pracovitost, píli, ochotu se učit a poznávat nové věci, samostatnost, zručnost, spolehlivost a schopnost týmové práce.
- Pravidelnou návštěvu naší laboratoře (pár hodin týdně).
- Schopnost číst texty v AJ.

 

Co nabízíme?

- Osobní přístup, radu a podporu při řešení projektu na bázi pravidelných setkání se školitelkou.
- Podporu při psaní SOČ a prezentování výsledků (od školního po mezinárodní kolo).
- Zkušenost s prací v moderní laboratoři na vysoce aktuálním a atraktivním tématu.
- Práci v příjemném prostředí sympatického a přátelského vědeckého kolektivu.
- Možnost na práci navázat, staneš-li se studentem MU.