Inovace rozhraní pilot-letoun

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta strojního inženýrství
Další údaje o pracovišti: Letecký ústav
Lektoři: Ing. Pavel Zikmund, Ph.d.
Studenti: Tomáš Formánek - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Popis:

Letadla mají za sebou zhruba 100 let intenzivního vývoje. Systém jejich řízení se u malých letadel za tu dobu nijak zásadně nezměnil. Spolehlivost techniky sice udělala neuvěřitelný posun k lepšímu, nejslabší článek v letounu z hlediska nehod však zůstává stejný. Tím je lidský faktor. Proto se nabízí prostor k inovacím v návrhu zcela nového konceptu rozhraní pilot-letoun. V rámci tohoto projektu se budou studenti zamýšlet nad tím, jak by mohla vypadat interakce pilota a letounu, aby byla intuitivnější a méně zatěžovala pilota. Hledat budeme inspiraci v přírodě v letu ptáků. Dále budeme zkoumat, které letové parametry by pilot mohl vnímat jinými smysly než zrakem při odečítání dat z palubních přístrojů. A vyzkoušíme si, jak lze provést koncepční návrh rozhraní pilot-letoun. K zapojení se do projektu stačí zájem o dané téma, žádné odborné znalosti nejsou potřeba.