Hodnocení nutričních ukazatelů u plodů starých a krajových odrůd ovocných dřevin

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta zahradnická
Další údaje o pracovišti: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Lektoři: Radoslav Vlk, Ph. D.

Popis:

V současné době se do popředí zájmů široké a také odborné veřejnosti dostávají tzv. "staré a krajové odrůdy ovocných dřevin". Jedná se především o extenzivní výsadby v kulturní krajině (polní, luční, pastevní sady, venkovské zahrady), ve kterých se nachází velké bohatsví odrůd "našich babiček", které můžeme zužitkovávat ať už přímo (stolní ovoce), nebo ovoce pro domácí technologická zpracování. Cílem tématu bude podrobné zmapování vybrané lokality - zahrady, ve které rostou tyto odrůdy:

- určení odrůd

- z každé odrůdy vyrobit (mošt, sušené ovoce)

- u výrobků a plodů v čerstrvém stavu vyhodnotit obsah vit. C, obsah cukrů, obsah sušiny, atd.

Laboratorní část experimentu bude probíhat v kampusu Černá Pole.