Ixodes ricinus jako zdroj onemocnění v ZOO Brno

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Lektoři: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Popis:

Cílem projektu bude monitoring onemocnění přenášených klíšťaty v ZOO Brno. Klíště obecné (Ixodes ricinus) je významné z hlediska přenosu např. bakterií rodu Rickettsia nebo Anaplasma, způsobujících onemocnění jak u lidí, tak u zvířat. Z tohoto důvodu je monitoring nezbytná součást prevence těchto onemocnění. Ve spolupráci se Zoo Brno se bude student podílet na sběru klíšťat formou vlajkování v areálu zoo. Následně bude z nasbíraných klíšťat izolovat DNA k následnému detekování bakterií rodu Rickettsia nebo Anaplasma pomocí metod molekulární biologie a gelové elektroforézy.  Sběr klíšťat bude probíhat na jaře a na podzim roku 2019 s navazujícím zpracováním a vyšetřením vzorků na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat, VFU Brno. Vše bude probíhat pod vedením školitele ve spolupráci s jejími doktorandy.