Měření základních antropometrických parametrů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sportovních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra kineziologie
Lektoři: Ing., Mgr. Jana Juříková, Ph. D.

Popis:

Cílem práce bude u vybrané skupiny lidí proměřit jejich antropometrické parametry a dle těchto parametrů je zařadit do vhodného somatotypu.