Hodnocení adheze buněk kultivovaných na modifikovaném povrchu kovu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav patologické fyziologie
Lektoři: Mgr. Kateřina Vrchovecká
Studenti: Šárka Půstová - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Titan a jeho slitiny patří mezi nejčastější materiál používaný v oblasti implantologie, a to díky jeho specifickým vlastnostem. Vyznačují se dobrou biokompatibilitou, vysokou korozní odolností, dobrými mechanickými vlastnostmi. V současnosti jsou běžně řešeny úpravy povrchu materiálu, mezi něž spadají také nanotrubičky (NT). NT mění charakteristiky povrchu, biokompatibilitu, buněčnou adhezi, diferenciaci, mineralizaci, osteointegraci a antimikrobiální vlastnosti daného materiálu v porovnání s nemodifikovaným povrchem kovu. Cílem práce bude stanovení exprese adhezivních proteinů buněk kultivovaných na modifikovaném povrchu kovu. Pro experiment budou použity kostní buňky – osteoblasty. Povrch kovu bude modifikován pomocí nanotrubiček o různé velikosti (průměru). Student si vyzkouší práci v laboratoři – kultivace buněčných linií a metody molekulární biologie.