Vizuální informační smog - fenomén místa, kde žiji

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Kabinet informačních studií a knihovnictví
Lektoři: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Popis:

Téma SOČ spadá do problematiky vztahu člověk-informace ve veřejném prostoru. 

Informační společnost nabízí člověku mnoho pozitivních výzev a výhod, zároveň je společností bariér, nástrah a negativních jevů. Jedním z fenoménů současnosti je až zahlcení informacemi v prostoru, jímž se dennodenně pohybujeme, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Které informace ve veřejném prostoru vnímáme, které nám zůstávají skryty? Jakými formami jsou informace ve veřejném prostoru prezentovány, s jakým cílem? Jak vizuální informační smog působí v konkrétním prostoru? 

Cílem SOČ je jednak teoretické uchopení tématu vizuální informační smog, jednak drobný výzkum zaměřený na zmapování tohoto fenoménu v konkrétním místě života žáka - může se jednat o terénní výzkum (například dotazování obyvatel daného místa, shromažďování fotodokumentace a její analýza apod.) dle konkretizace tématu.