Dějiny knihovny v její každodennosti

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Kabinet informačních studií a knihovnictví
Lektoři: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Popis:

Téma SOČ je určeno pro žáky, kteří si chtějí vyzkoušet badatelskou práci. Jedná se o zpracování dějin konkrétní obecní, městské, školní nebo zámecké či jiné knihovny. Knihovna není jen místem, kde se shromažďují a půjčují dokumenty. Je také součástí dějin konkrétní vesnice, města, školy nebo zámku, které jsou zajímavé a skrývají mnoho zatím neobjevených skutečností. Zpracování dějin knihovny tedy pomáhá pochopit historii, jedinečnost i současnost míst, kde žijeme. 

Cílem SOČ je zachycení historického vývoje knihovny, kterou si žák zvolí, na základě kritické badatelské práce s archivními prameny a dalšími zdroji, které se k dané knihovně vážou. Součástí této práce může být také výzkum v metodě orální historie (vedení a zpracování rozhovoru například s žijícím knihovníkem nebo letitými uživateli knihovny).