Digitální knihovna - pokladnice informací pro poučení i zábavu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Kabinet informačních studií a knihovnictví
Lektoři: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Popis:

Téma SOČ reaguje na aktuální potřebu rozvíjet ve vzdělávání digitální kompetence a inormační gramotnost a zpřístupnit žákům zajímavou formou digitalizované kulturní dědictví.  V ČR existují vedle kamenných knihoven také digitální knihovny (např. digitální knihovna Moravské zemské knihovny v Brně), do nichž kurátoři postupně ukládají kulturní dědictví, aby se zachovalo také pro další generace. V digitálních knihovnách jsou uloženy celé texty knih různých žánrů, plakáty, ilustrace, mapy, časopisy, noviny, fotografie, odborné zprávy apod. Tyto objekty ukazují zajmavým způsobem naši minulost v každodennosti, v jednotlivých střípcích, které dávají dohromady krásnou a jedinečnou mozaiku života jedinců i celé společnosti.  

V rámci zpracování SOČ žák bude postupovat ke věma provázaným cílům: 

a) sestaví z různorodých typů objektů, které jsou volně dostupné v digitálních knihovnách ČR, tematickou kolekci neboli sbírku, která je vhodná jakootevřený vzdělávací zdroj pro žáky na ZŠ (případně SŠ);

b) žák ke konkrétní sbírce vytvoří metodiku, tedy postup, jak s kolekcí konkrétně může pracovat buď žák samotný při svém osobním rozvoji, nebo učitel ve výuce, případně učící knihovník

c) digitální vzdělávací pomůcku i metodiku připraví pro publikování na Metodickém portálu rvp.cz.