Brno vědecké – Brno univerzitní a jeho tradice. Josef Macůrek.

Instituce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
Lektoři: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Popis:

V roce 2019 si několik brněnských vysokých škol a ústavů Akademie věd připomíná významná výročí své existence: Masarykova a Mendlova univerzita byly založeny právě před sto léty, Vysoké učení technické si připomíná již 120 let. Za dobu jejich působení na nich, dalších vysokých školách v regionu a neuniverzitních badatelských pracovištích, zejména Akademie věd, vznikla řada excelentních poznatků a výsledků. S cílem dále je rozvíjet je více než vhodné se podívat do minulosti, co již bylo objeveno, za jakých podmínek a jakými osobnostmi. Navržený projekt SOČ se zaměřuje na jeden společensko-vědní obor, historii a v jejím rámci na studium dějin východní, střední a jihovýchodní Evropy, který dosáhl již v meziválečném Československu právě v Brně mimořádných, světově uznávaných výsledků. Jeho protagonistou byl prof. Josef Macůrek, osobnost mimořádných odborných, ale i organizačních schopností. Kromě řady dodnes používaných knih o dějinách Ruska, Ukrajiny, Běloruska, pobaltských zemí Polska a Jižních Slovanů byl zakladatelem katedry dějin východní a jihovýchodní Evropy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, brněnské pobočky Slovanského ústavu Akademie věd a výrazně se podílel na profilování neuniverzitního vědeckého studia dnes opomíjené Brněnské základny Československé akademie věd.

Projekt SOČ se zaměří na rozbor Masarykových prací zaměřených na dějiny východní Evropy a slovanských vztahů, stejně jako na jeho životní osudy. Práce přispěje k přípomenutí sta let, které v roce 2021 uplynou od jeho narození.

Práce bude založena na řešerších a komparaci.

Materiál, jenž je třeba zpracovávat: archivní materiál, odborné knihy a časopisy

Instituce, v nichž lze materiál najít: Archiv Masarykovy univerzity v Brně, Moravská zemská knihovna, Knihovna Filozofické fakulty MU