Vytvoření biometrické databáze sítnic oka

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů
Lektoři: Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

Popis:

Cílem projektu je vytvoření databáze sítnic oka osob ve věkovém rozmezí 15 až 99 let. Databáze by měla čítat alespoň 50 osob, každá nasnímaná 5x. Vybavení (fundus kameru) máme k dispozici a lze ji využít v laboratoři. Součástí práce bude obrazové vyhodnocení nasnímané databáze.