Vliv solných roztoků na brzdové obložení

Instituce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ing. Eva Švábenská, Ph.D.
Studenti: Milan Knoflíček - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Jedním z částečně opomíjeným zdrojem znečištění ovzduší jsou částice uvolňující se z brzd při jejich použití. U aut se používají brzdové disky vyrobené s litiny a brzdové destičky z frikčních kompozitů. Tyto kompozity jsou směsí různých látek, které  mají v dané směsi svou funkci. Jsou to abraziva, maziva, plniva, pojiva a výztuž. Brzdové destičky jsou během používány různě opotřebeny a degradovány. K jejich degradaci přispívá i solení silnic v zimním období. Úkolem práce bude posouzení vlivu solných roztoků na brzdové obložení (destičky) za využití optického a skenovacího mikroskopu. Praktická část bude spočívat v rešerši k dané problematice, přípravě vzorků a práci s mikroskopy, včetně chemické analýzy metodou EDX.