Detekce výskytu objektů ve videozáznamu

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů - Výzkumná skupina STRaDe
Lektoři: Ing. Tomáš Goldmann

Popis:

Cílem projektu je vytvořit aplikaci pro detekci objektů v požadovaném místě videozáznamu. Aplikace by měla mít jednoduché uživatelské rozhraní, které bude umožňovat výběr analyzované oblasti a požadovaného objektu. Po provedení analýzy aplikace uloží části videozáznamu, ve kterých se požadovaný objekt nacházel.

Příklad použití: Budeme chtít zjistit, zda po chodníku šel pes. V aplikaci si označíme chodník, zvolíme, že chceme detekovat psa a aplikace zjistí, zda a nebo v kterých úsecích záznamu tento jev nastal.

K realizaci můžete využít libovolný programovací jazyk, framework či knihovnu. Pro detekci objektů můžete využít existující model neuronové sítě, který si natrénujete na požadovaný typ objektu (po domluvě s lektorem)