Výroba mýdla z použitých fritovacích olejů

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
Lektoři: MSc. Dani Dordevic, Ph.D.
Studenti: Gabriela Navrátilová - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Mýdlo je sodná nebo draselná sůl přirozeně se vyskytujících mastných kyselin, která vzniká procesem zvaným saponifikace neboli zmýdelnění. Mýdlo patří k pravděpodobně nejstarším detergentům, které jsou lidstvu známy.

Použití oleje pro přípravu smažených potravin stále roste z důvodu, že konzumenti stále více preferují tyto typy potravin. Na druhou stranu to znamená ale i to, že roste množství oleje určeného k likvidaci. Pokud se olej nezlikviduje správně a dostane se do vody, pak jeden litr oleje může kontaminovat až milion litrů čerstvé vody.

Cílem práce bude vyrobit mýdla z použitého fritovacího oleje a charakterizovat fyzikální, chemické a antimikrobiální vlastnosti těchto eco-friendly mýdel.

Použitý fritovací olej bude získán pomocí experimentální simulace v laboratoři. Mýdla budou vyráběna s přídavkem hydroxidu sodného a také s přídavkem hydroxidu získaného z popela.

Sledovány budou následující parametry: pH, pěnivost, texturální parametry, barva, obsah vlhkosti a antimikrobiální vlastnosti proti mikroorganismům běžně přítomných na kůži člověka.

Výsledky výzkumu by měly ukázat, jestli existují statisticky významné rozdíly mezi mýdlem běžně dostupným v tržní síti a eco-mýdlem vyráběným v rámci experimentu.