Automatické řízení teploty ve skleníku

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: Prof.Ing Václav Říčný, CSc.

Popis:

Zařízení má umožňovat udržení konstantní nastavené teploty ve skleníku v zimě s případnou možností dálkové obsluhy.