Středoškoláci jako specifické mediální publikum

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mediálních studií a žurnalistky
Lektoři: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Popis:

Práce teoreticky vymezí specifickou skupinu mediálního publika, středoškoláky a v rámci případové studie zmapuje jejich způsob konzumace médií.