Vytvoření biometrické databáze otisků a žil dlaně a prstů

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů
Lektoři: Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

Popis:

Cílem projektu je vytvoření databáze otisků dlaní a žil dlaní/prstů osob ve věkovém rozmezí 15 až 99 let. Databáze by měla čítat alespoň 50 osob, každá nasnímaná 3x, tzn. 3x otisk dlaně (palmprint) a 3x žíly ruky a prstů (celkový obrázek ruky). Vybavení máme k dispozici a zapůjčíme. Součástí práce bude obrazové vyhodnocení nasnímané databáze.