Rozvíjení kognitivních funkcí u seniorů

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Vysokoškolský ústav - Institut celoživotního vzdělávání
Další údaje o pracovišti: OSV ICV
Lektoři: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Popis:

Téma se zaměřuje na rozvoj kognitivních funkcí u seniorů prostřednictvím takových aktivit, jakými jsou hraní deskových her, teambuildingové hry, cvičení paměti, psychomotorická cvičení. Cílem je zjistit, jaký je vztah mezi těmito aktivitami a rozvojem (popř. uchováním) kognitivních funkcí u seniorů.