Aktivita Wnt signálních drah v buňkách CLL

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Oddělení fyziologie a imunologie živočichů
Lektoři: Mgr. Pavlína Janovská
Studenti: Martin Zavřel - Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Popis:

Cílem projektu je popsat nové mechanismy regulace aktivity Wnt signálních drah u leukemických buněk izolovaných z pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL). Zvýšená aktivita Wnt signálních drah je jedním mechanizmů vzniku a progrese onemocnění u CLL pacientů, dosud však nebylo vysvětleno, proč tomu tak je. V této práci budou prozkoumány u CLL dosud nestudované regulační mechanismy, které byly popsány v případě jiných nádorových onemocnění a mohly by vysvětlovat chování CLL buněk a jejich závislost na Wnt aktivitě.