Výzkum plazmové polymerizace a její aplikace v biosenzorice pomocí křemenných mikrovah

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: CEITEC
Lektoři: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Studenti: Markéta Nečasová - Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Popis:

Plazmové technologie představují progresivní suché technologie, které jsou využívány pro přípravu tenkých vrstev nebo leptání. Je možné deponovat i tenké vrstvy plazmových polymerů, které se dají díky obsahu aminových nebo karboxylové skupin pro imobilizaci proteinů, a tedy pro aplikace v biosenzorice. Všechny tyto procesy je možné zkoumat například pomocí křemenných mikrovah, které pracují na principu inverzního piezoelektrického jevu. Vlastní frekvence křemenného krystalu se mění i při velmi malé změně hmotnosti materiálu na jeho povrchu. Křemenné mikrováhy se s výhodou používají pro měření depoziční rychlosti tenkých vrstev, rychlosti leptání, pro zjištění hustoty materiálu nebo jako testování principu imunosenzorů. Úkolem práce je prozkoumat možnosti měření hustoty plazmových polymerů a posoudit proces jejich leptání a imobilizace proteinů. Práce vyžaduje chuť do experimentování a kreativitu při sestavování/plánování experimentů. Výhodou je schopnost porozumět anglickému textu a základní znalost programování, protože student během projektu využije čítač frekvence s technologií Arduino.