Výskyt vybraných potravinových alergií v české populaci

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sportovních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra Kineziologie
Lektoři: Ing., Mgr. Jana Juříková, Ph. D.
Studenti: Jan Hulej - Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

Popis:

Výskyt potravinových alergií celosvětově stoupá. Je tomu tak i v české populaci?