Vyšetření krve (krevní nátěr, Panoptické barvení, savčí a ptačí krev) – natočení videa

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Lektoři: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Studenti: Veronika Kocichová - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis:

Cílem této práce bude natočení instruktážního videa zaměřeného na vyšetření krve, které zahrnuje zhotovení krevního nátěru, Panoptické barvení ke zviditelnění bílých krvinek, rozdíl mezi savčím a ptačím erytrocytem. Video bude sloužit studentům jako názorná pomůcka. Řešitel SOČ se zúčastní praktické výuky, sám si osobně vyzkouší jednotlivé úkoly pod vedením školitele, následně připraví scénář a natočí instruktážní video. Kvalitní fotoaparát k natočení videa a pořízení fotodokumentace bude studentovi k dispozici na ústavu. Řešitel provede sestříhání jednotlivých video sekvencí ve veřejně dostupném střihacím programu a opatří video titulky a hudbou (střih lze realizovat již doma). V průběhu řešení bude řešitel vše průběžně konzultovat se školitelem.