Měření antropometrických parametrů u vybrané populace

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sportovních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra Kineziologie
Lektoři: Ing., Mgr. Jana Juříková, Ph. D.
Studenti: Viktorija Pelychová - Střední průmyslová škola chemická

Popis:

Antropometrické parametry ukazují na stav dnešní populace. Mezi základní antropometrické parametry se řadí tělesná hmotnost, tělesná výška, BMI, tloušťka kožních řas, tloušťka epikondylů kostí atd.