Přepínač napájení zařízení pro Internet věcí a chytrou domácnost

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Jan Krejčí

Popis:

V dnešní době se v domácnosti nachází velké množství nízkonapěťových mobilních zařízení (nositelná elektronika, Internet věcí, chytrá domácnost), které fungují pouze na baterie nebo jsou plně závislé na napájecích adaptérech. Vzniká problém s přenosem takových zařízení bez přerušení jejich provozu. Cílem této práce bude navrhnout a zrealizovat zařízení, které bude umožňovat nepřerušovaný provoz jiného připojeného zařízení s možností vysokého odběru proudu a dobrou stabilitou. Bude umožněn provoz zařízení jak na baterie, tak i pomocí napájecího adaptéru, s možností mezi těmito zdroji libovolně přepínat. Taktéž bude realizováno nabíjení baterie během provozu na napájecí adaptér.