Determinanty spotřebitelského chování teenagerů na trhu s potravinami

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Provozně ekonomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav marketingu a obchodu
Lektoři: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Popis:

Práce by měla identifikovat hlavní faktory determinující spotřebitelské chování teenagerů na trhu s potravinami, zejména by se měla zaměřit na plýtvání potravinami - tzn. identifikovat, zda tato generace potravinami plýtvá a zda si toto plýtvání spotřebitelé ve věku 14-19 let uvědomují.