Chytré ovládání osvětlení pro domov a malou kancelář

Instituce: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Robotárna
Lektoři: Bc. Jan Mrázek
Studenti: Michal Němec - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis: Chytrá domácnost, běžně označovaná jako “smart home”, spočívá v obohacení běžného vybavení domácnosti o možnost mezi sebou komunikovat. To umožňuje obyvatelům lépe tato zařízení ovládat - pouhé přepnutí vypínače nemusí jen rozsvítit světlo, ale může např. rozsvítit více světel nebo nastavit jejich jas podle denní doby. Domácnost může reagovat na příchod uživatele a např. mu uvařit kávu nebo po příchodu za tmy rozsvítit. Koncept chytré domácnosti se zatím široce nerozšířil především kvůli špatné dostupnosti a jeho ceně. Vzhledem k technologickému pokroku a zlevňování relevantních technologií v posledních letech by se to mohlo změnit. Cílem práce je navrhnout koncept chytré domácnosti a zaměřit se především na možnosti osvětlení, což je z chytré domácnosti ten nejlákavější koncept. “Chytré” osvětlení totiž nemá použití jen v domácnosti, ale i např. v menších kancelářských budovách. Realizace spočívá v rešerši existujících řešení a následném návrhu klientů (ovladače světel, spínače), implementaci centrálního serveru a vývoje mobilní a webové aplikace. Očekává se snadná integrovatelnost do existujících domácností. Po technické stránce předpokládáme implementaci klientů na nové a atraktivní platformě ESP32, použití MQTT protokolu pro komunikaci se serverem a použití např. Angularu jako frameworku pro tvorbu mobilní a webové aplikace.