Zvyšují pásy vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků?

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Bc. Vojtěch Brlík

Popis:

Vedení vysokého napětí často táhne krajinou na stovky kilometrů a nevyhnutelně tak zasahuje do životního prostředí. Vegetace pod vedením je z bezpečnostních důvodů redukována, a to zejména v lesnatých oblastech. Toto prostředí pak bývá velmi dynamické, zarůstající od téměř holé země po vyšší keře, a lze tedy předpokládat i rychlé změny ve společenstvech hnízdících ptáků, na které by se řešitel zaměřil. Řešitel by měl poznat u nás běžně hnízdící ptáky podle vzhledu a zpěvu. Studentům nabízím aktivní pomoc při všech krocích práce – přípravě mapování, praktickou ukázku sběru dat v terénu, pomoc se statistickými testy výsledků a pomoc s tvorbou vědeckého textu. Vítaným předpokladem studenta je porozumění anglickému textu a samostatnost. Přihlaš se, prosím, co nejdříve, aby bylo možné včas naplánovat a zrealizovat práci v terénu.