Krajina a umění

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav geologie a pedologie
Lektoři: Ing. Marie Balková
Studenti: Eva Běhálková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Student si vybere oblast nebo i jednotlivá místa, která v nedávné i hluboké minulosti, příp. i současnosti inspirovala umělce (např. malíře, fotografy, spisovatele, básníky, hudebníky), ale i "obyčejnou" tvorbu lidové slovesnosti. Navštíví tato místa a vytvoří jejich databázi, do které sepíše všechny dostupné a relevantní informace, fotograficky je zdokumentuje, zhodnotí jejich současnou podobu, stav a zda se do současnosti zachoval přímý zdroj inspirace. Tato databáze může sloužit např. jako námět pro výlety do okolní krajiny po stopách umění. Student také případně doplní databázi o svůj vlastní umělecký výtvor, ztvárňující místo, které na něho silně zapůsobilo a zhodnotí, v čem spočívá genius loci toho místa a ke kterému uměleckému dílu by toto své vlastní dílo z hlediska inspirace přirovnal.