Tvorba sítě tématických naučných stezek

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav geologie a pedologie
Lektoři: Ing. Marie Balková

Popis: Student navrhne síť kratších naučných stezek, zaměřených na různé přírodovědné obory (např. botanika, zoologie, lesnictví, dendrologie, myslivost, krajinářství, geologie, pedologie, hydrobiologie, geomorfologie, ochrana přírody apod.). Stezky budou obsahově co možná nejvíce využívat reálné prostředí vybrané lokality (např. okolí bydliště, CHKO). Student vytvoří pro každou stezku několik zastavení, panely graficky ztvární. Toto ztvárnění zároveň propojí vhodným leitmotivem tak, aby se stezky staly zajímavými a přitažlivými pro věkovou skupinu dětí 1. nebo 2. stupně ZŠ (např. využití příběhu z pohádky, knihy, filmu). Pro celou síť také vytvoří pracovní listy s úkoly, které děti budou plnit v průběhu návštěvy stezek. Tuto síť student za asistence školitele zvizualizuje v GIS (geoinformačních systémech) do podoby mapy. Náplň této práce může student obohatit jakýmikoli svými vlastními nápady.