Důvěryhodnost webových stránek a generace Z

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Provozně ekonomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav marketingu a obchodu
Lektoři: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
Studenti: Václav Mucha - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Řešení bude spočívat v realizaci eye-trackingového experimentu s respondenty z řad generace Z. Řešitelé se zaměří na oblast důvěryhodnosti webových stránek a zejména na oblast tzv. surface kredibility, tj. vnímání grafických elementů, které jsou obsaženy na jednotlivých stránkách. Řešení bude realizováno pod záštitou eye-trackingové laboratoře ETLab, která je provozována v rámci PEF MENDELU v Brně.