Marfanův syndrom - osvěta, která zachraňuje životy

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Centrum molekulární medicíny, Středoevropský technologický institut
Lektoři: Mgr. Hana Svozilová
Studenti: Tereza Křivská - Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Popis:

Marfanův syndrom je autozomálně dominantní dědičné onemocnění pojivové tkáně. Jedinci narození s tímto syndromem se na první pohled vyznačují vysokou štíhlou postavou a dlouhými končetinami. Fatální symptomy však zůstávají na první pohled neviditelné. Onemocnění se totiž projevuje i nevratným roztahováním cév, což bez chirurgické intervence může vést např. i k ruptuře (praskutní) aorty a k následné smrti. Vzhledem k tomu, že Marfanův syndrom spadá do kategorie vzácných onemocnění, je povědomí o této diagnóze velmi malé. Pacienti tak často o své nemoci neví a ta se mnohdy přihlásí sama, až když je pozdě. Pro záchranu života by přitom stačilo pouze to, aby pacienti pravidelně navštěvovali svého kardiologa a hlídali si rozměry své aorty. V rámci této SOČ student (případně dvojice studentů) vypracuje podrobnou rešerši o Marfanově syndromu a na základě ní uspořádá osvětovou kampaň (práce s multimédii, výroba informativních letáčků).