Proč musela zahynout Lajka?

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Historický ústav AV ČR
Další údaje o pracovišti: pobočka Brno
Lektoři: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Popis:

Na sklonku roku 2017 uplynulo 60 let od okamžiku, kdy byla v Sovětském svazu vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země první umělá družice s živým tvorem na palubě – psem Lajkou. Nepochybně šlo o výsledek technického pokrok, který však byl ve své realizaci do značné míry motivovaný propagandisticky. Sovětská věda chtěla za všech okolností prokázat svoje přednosti. To i přesto, že si v této době nedokázala poradit s bezproblémovým návratem družice na Zemi. Při sestupu do zemské atmosféry se zahřívala natolik, že cokoli živého muselo zemřít. Přesto se v soudobém tisku, včetně českého, tvrdilo, že je vše dostatečně zajištěno. „Sovětský člověk“ již údajně dokáže ovládnout „přírodu“. Úkolem projektu je popsat okolnosti, jež vedly k vypuštění družice se psem Lajkou a současně analyzovat zprávy českého tisku o jeho přípravě, průběhu a výsledcích. Cílem je na konkrétním příkladu ukázat, jak pracovala tehdejší propaganda a ideologie a nakolik se využívali či zneužívali živí tvorové pro tvrzení o jedinečnosti.