Proměny českého vidění Ruské revoluce 1917

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Historický ústav AV ČR
Další údaje o pracovišti: pobočka Brno
Lektoři: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Studenti: Romana Prokešová - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Popis:

Cílem tohoto analyticko-deskriptivního projektu, který je mj. motivován stoletím, jež uplynulo od bolševického převratu v listopadu 1917, je ukázat proměny názorů české historiografie 20. století na události, které se označují termínem Ruská revoluce. Stěžejními osobnostmi, jejichž názory by měly být analyzovány, jsou Jan Slavík, Zdeněk Nejedlý, Michal Reiman a Václav Veber. Protože se Ruská revoluce z hlediska chronologie vymezuje rozdílně, je pro potřeby tohoto projektu chápána jako soubor událostí, které v průběhu roku 1917 způsobily přechod Ruska od carského politického systému k bolševickému (komunistickému).