Studium nádorového mikroprostředí u karcinomů v oblasti hlavy a krku.

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav patologické fyziologie
Lektoři: RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Studenti: Markéta Lišková - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis: Tato SOČ práce bude zaměřena na vyhodnocení vlivu mikroprostředí nádoru při chemoterapii. Budou sledovány účinky buněk nádorového stromatu (především fibroblasty) na chování nádorových buněčných linií. Budou posuzovány účinky ko-kultivace na chemorezistenci, morfologii, invazivitu, citlivost vůči apoptóze a migrační kapacitu modelových nádorových buněk.