Hodnocení vlivu záhřevu na odolnost spor toxigenních Bacillus cereus

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie mléka
Lektoři: MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
Studenti: Karla Jelénková - Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace

Popis:

Bacillus cereus je významný původce onemocnění z potravin, může vyvolat dvě etiologicky odlišné formy onemocnění – průjmový a emetický syndrom. Vysoká odolnost spor B. cereus a schopnost vegetativních buněk produkovat extracelulární enzymy podtrhují význam této bakterie v mikrobiologii potravin. Cílem studie bude hodnocení termorezistence spor toxigenních kmenů B. cereus izolovaných z potravin. Nejprve budou připraveny sporové suspenze vybraných toxigenních kmenů. Následně bude formou modelových pokusu hodnocen účinek vybraných teplot na inaktivaci spor, a to stanovením počtu B. cereus před a po tepelném ošetření. Výběr teplot bude proveden v souladu se základními technologickými operacemi při výrobě potravin a přípravě pokrmů. Závěrem budou výsledky statisticky zpracovány a zhodnocena celková úroveň termorezistence spor jednotlivých kmenů B. cereus. Úkolem studenta bude příprava sporových suspenzí, provedení modelových pokusů a následné vyhodnocení a zpracování získaných výsledků (tvorba tabulek, grafů, atd.).