Velkomoravské vojenství

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Archeologický ústav AV ČR, Brno
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

Popis:

Na základě literatury řešitel podá výklad o vojenství a zbraních na Moravě v 9. století.