Chytré bydlení - dobrý sluha, ale zlý pán

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Provozně ekonomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav informatiky
Lektoři: Prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng.

Popis:

Téma analyzuje možnosti současných technologií pro podporu chytrého bydlení (dříve označovaného jako "inteligentní bydlení"), identifikuje možnosti jeho využití ke zlepšení kvality života, ale současně také rizika, která tím obyvatelům vznikají.