Proteiny tepelné šoku a jejich role v regulaci klíčení semen

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Lektoři: Ing Hana Habánová

Popis: Klíčení semen je důležitou fází v životě rostlin, jejíž průběh může z velké části ovlivnit další vývoj jedince. A vzhledem k tomu, že v našich zeměpisných podmínkách je většina zemědělsky významných plodin rozmnožována pomocí semen, studium regulace klíčení má zásadní význam nejen pro pochopení molekulární podstaty tohoto procesu, ale zároveň i pro potenciální využití získaných poznatků v zemědělské praxi. Klíčení semen je velmi složitý a dynamický proces, který může být ovlivněn celou řadou faktorů vnějšího prostředí, na které musí klíčící semeno pružně reagovat. Z tohoto důvodu vyvinuly rostliny mnoho systémů buněčné signalizace, díky nimž mohou rychle regulovat probíhající metabolické procesy. Většina důležitých buněčných funkcí (stavební, katalytická, signální apod.) je realizována prostřednitvím proteinů, tudíž zásadním předpokladem účelné regulace klíčení je zajištění správné proteinové přeměny (tzv. protein turn-over) pomocí cílené degradace proteinů. Nedávné studie naznačují, že proteiny "tepelného šoku" (tzv. heat shock proteins, Hsp) v tomto ohledu hrají důležitou roli a jejich význam je rozsáhlejší než bylo původně předpokládáno. Cílem tohoto projektu tedy bude studium fyziologie klíčení semen a využití technik moderní proteomické analýzy (založené především na hmotnostní spektrometrii) pro studium dynamiky Hsp a jejich významu pro regulaci klíčení semen.