Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Zahradnická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav vinohradnictví a vinařství
Lektoři: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.

Popis: Mikroorganismy jsou nezbytnou součástí výroby vína, bez jejichž přítomnosti by jeho výroba nebyla možná. Existují však také druhy kvasinek a bakterií, které jsou ve vinařském provozu nežádoucí. Navržený projekt bude zaměřen na studium vlivu stříbrných sloučenin na vinařskou mikroflóru. Pro tyto účely bude provedeno laboratorní sledování metabolických procesů u vybraných kvasinek a bakterií a reálné experimenty s mikrovinifikačními vzorky. Cílem tohoto tématu je pilotní posouzení možnosti využití stříbra ve vinařské technologii. Očekává se především chuť intenzivně pracovat na vědeckém experimentu a zápal pro vinařské téma.