Návrh otevřeného archivačního informačního systému s uplatněním GDPR

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Provozně ekonomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav informatiky
Lektoři: RNDr. Zuzana Priščáková, Ph.D.

Popis: Projekt se zaměřuje na aktuální nařízení GDPR a jeho uplatnění při návrhu a realizaci informačních systémů. Cílem projektu je navrhnout obecně aplikovatelné řešení informačního systému, který bude typu OAIS, bude splňovat normu ČSN ISO 14721 a dodržovat legislativní nařízení GDPR. Návrh řešení má zodpovídat v praxi unikátnímu a univerzálnímu výsledku pro informační systémy. Analýza a návrh principu budou rozděleny na tři pohledy zainteresovaných stran - dodavatele a tvůrce informačního systému, uživatele a zákazníka informačního systému, projení na e-Government ČR. Zjištěné závěry a implementované návrhy budou testovány na již existujícím OAIS.